Ilirianët kanë qenë në vende si Azia e vogël, gadishulli Ballkanik, praktikisht mbi të gjithë Italinë, në rajonet Alpine…

0
931

Brunilda Ternova

Illyrians have been places in ‘Asia Minor, the Balkan peninsula, practically all over Italy, in the Alpine regions…., in the Danube basin…, even in western Poland, Switzerland, Germany, France, Spain, and the British Isles’. (Pulgram 1958:169) rif: The Foundations of Latin By Philip Baldi.

LINI NJË KOMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here