Brunilda Ternova

0
1238

Brunilda Ternova është publiciste, ndërmjetëse kulturore, përkthyese freelance (shqip, italisht, anglisht).

SHKRUAJ NJË KOMENT